+34 974 47 04 00 - info@silosdelcinca.com

Gestió Integral de Finques

A Silos del Cinca S.A. tenim una amplia experiència en la gestió de finques agrícoles. Oferim un servei de gestió integral de finques en el que ens ocupem de tots els treballs que la seva explotació necessita per assolir el màxim rendiments dels seus cultius.

  • Treballs de preparació del terreny
  • Sembra (cultius extensius)
  • Fertilització
  • Anàlisis d’aigua, sòls, fulla, fruita i multiresidus
  • Seguiment de plagues
  • Assessorament varietal (cultius extensius)
  • Recollecció, gestió i transport de la collita (cultius extensius)

El nostre objectiu en la gestió de finques agrícoles és assolir que el nostre client obtingui els màxims beneficis en funció del potencial agrícola de l’explotació. Per això, comptem amb un gran equip logístic i humà que garantitzi un excel·lent resultat dels treballs agrícoles. A més a més, el nostre servei tècnic valorarà quin és el millor maneig en cada cas perquè la gestió de la finca sigui el més rentable possible.

Gestion-integral-de-fincas
Contacta amb el nostre equip de professionals

=